HOME
PRODUCTS
NEWS
CONTECT
COMPANY
竹叶青青瓷基础版

竹叶青青瓷基础版

------------------------------------------------------------------------------


省份:山西
规格:475ML
香型:清香型
酒精含量:38%VOL
原料:汾酒(清香型)、水、低聚果糖、淡竹叶、栀子、砂仁
厂家:山西汾阳


---------------------------------------------------------------------

购买入口


  
0.00
0.00
  

------------------------------------------------------------------------------


省份:山西
规格:475ML
香型:清香型
酒精含量:38%VOL
原料:汾酒(清香型)、水、低聚果糖、淡竹叶、栀子、砂仁
厂家:山西汾阳


---------------------------------------------------------------------

购买入口


  
热门推荐
 • 金蝴蝶20年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶20年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 金蝴蝶30年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶30年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 金蝴蝶40年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶40年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶

  ¥0.00

  ¥0.00