HOME
PRODUCTS
NEWS
CONTECT
COMPANY
金考拉S2100干红葡萄酒

金考拉S2100干红葡萄酒

------------------------------------------------------------------------------

有效日照时长:2100小时
葡萄品种:赤霞珠
色泽:石榴红
香气:巧克力、香草、黑醋栗
口感:酒体强劲紧实,有涩感,余味悠长


--------------------------------------------------------------------

购买入口


  

0.00
0.00
  

------------------------------------------------------------------------------

有效日照时长:2100小时
葡萄品种:赤霞珠
色泽:石榴红
香气:巧克力、香草、黑醋栗
口感:酒体强劲紧实,有涩感,余味悠长


--------------------------------------------------------------------

购买入口


  


热门推荐
 • 金蝴蝶20年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶20年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 金蝴蝶30年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶30年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 金蝴蝶40年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶40年树龄干红葡萄酒

  金蝴蝶

  ¥0.00

  ¥0.00